Ở biên giới phía bắc, giặc Tống không ngừng nhòm ngó, nuôi mộng xâm lược để bóc lột dân ta, lấp cho đầy lại quốc khố đang rỗng ruột. Phía nam thì Chiêm Thành ôm nỗi hận xưa, lại nghe theo xúi giục của nhà Tống, manh nha bắt tay uy hiếp Đại Việt. May mắn thay, Đại Việt tuy nhỏ, vua còn trẻ tuổi nhưng đã có các bậc công thần tài giỏi trợ tá. Trong đó phải nhắc đến Lý Thường Kiệt. Chẳng những là người văn võ toàn tài, hết lòng trợ vua trong việc quân binh, dốc lòng vì dân vì nước, vì quốc gia, ông còn gạt mối hiềm riêng với Lý Đạo Thành. Tài đã giỏi mà tâm lại sáng, nên sử sách còn lưu mãi tên ông, làm tấm gương sáng cho người sau noi theo.

Xem thêm
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Bản Màu - Lý Thường Kiệt
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh Bản Màu - Lý Thường Kiệt
  • Giá bìa: 158.000 ₫
  • Giá bán tại Khai Trí: 126.400 ₫
  • Tiết kiệm:31.600 ₫-20%
-
+
Chọn mua
Đánh giá trung bình
0/5
(0 nhận xết)
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Gửi bình luận